PagesSelamat Datang ke Sistem Alumni SK Durian Burong. Pengurusan SK Durian Burong mengalu-alukan semua bekas warga SK Durian Burong mendaftar butiran diri dalam
Sistem Alumni ini.

Pendaftaran | Lihat Rekod

Wednesday, January 26, 2011

Project-Based Learning' meningkatkan 'Accessibility' PSS

Salam bahagia. Awal minggu ini SKDB telah mengadakan mesyuarat pengurusan pusat sumber sekolah (PSS). Untuk makluman PSS ini terletak di bawah JK utamanya iaitu Pengurusan Bidang Kurikulum. Selepas ditilik, dicari dan ditemui objektifnya ialah meningkatkan keberkesanan aktiviti-aktiviti dengan petunjuk prestasinya ialah bilangan aktiviti.

Terdapat beberapa JK kecil PSS seperti JK perpustakaan, JK Media/ABM, JK Makmal Komputer/ICT(e-book), JK Bilik Tayangan/Kampus Astro dan Program NILAM. Maka JK kecil berkenaan telah bersedia dengan pelan tindakan masing-masing. Apa yang menariknya ialah berkenaan meningkatkan penggunaan ICT yang melibatkan e-book semasa P & P. Isunya ialah penggunaan e-book sebagai buku teks tidak dipraktik oleh guru sebab guru tidak memiliki ebook. Guru terus menggunakan 'hardcopy' dalam bentuk buku teks yang sedia ada.

Satu cara penyelesaiannya guru boleh terus membenarkan penggunaan ebook di bilik darjah. Tetapi P & P boleh diberi nilai tambah dengan mendedahkan murid-murid dengan 'Project-based learning' (PBL). Johana Johari (2006)memetik dari Buck Institute of Education (BIE) memberi definasi PBL...'as a systematic teaching method that engages students in learning knowledge and skills through an extended inquiry process structured around complex, authentic questions and carefully designed products and task'.

Adalah jelas kreativiti dan inovasi dalam P & P boleh berlaku dengan mengalihkan 'traditional instruction' kepada PBL. Ia boleh digunakan dalam pelbagai mata pelajaran. Pokoknya adakah guru-guru telah bersedia dengan pengetahuan dan kemahiran PBL? Ini adalah kerana kriteria P & P dalam 'traditional instruction' berbeza sama sekali dengan kriteria P & P berasaskan PBL. Langkah-langkah PBL dibuat secara tersusun dengan....Question...Plan...Schedule....Monitor....Assess.... and Evaluate.

Meningkatkan keberkesanan penggunaan PSS boleh dilakukan melalui peningkatan 'accesibility' PSS dan PBL adalah pelan tindakan yang boleh dijayakan murid dibawah selian guru.

Sunday, January 16, 2011

Membina Janji Meningkatkan Kecemerlangan UPSR 2011

Salam hormat. JK Program Kecemerlangan UPSR telah mengadakan mesyuarat perancangan program dan beberapa strategi telah dikenalpasti untuk meningkatkan pencapaian UPSR 2011. Diantara strateginya ialah meningkatkan kapasiti guru tahun 6, meningkatkan lagi keberkesanan pembelajaran murid, meningkatkan sokongan dan harapan ibubapa dan pemantauan berterusan oleh pengurusan sekolah.

Setiap strategi perlu diikuti dengan tindakan-tindakan yang akan dilakukan guru-guru yang telah dipertanggungjawabkan. JK berpendapat adalah wajar proses pengajaran dan pembelajaran mesti berasas kepada dorongan positif dalam bentuk; pengajaran mesti mengikut keupayaan murid, memberi latihan kerja bertulis yang banyak, mengenaplpasti murid secara individu dari segi keupayaan pencapaian, kerja-kerja bertulis diperiksa atau disemak dan setiap kesalahan mesti diperbetulkan atau diberi pemulihan. Akhir sekali murid-murid diberi pengukuhan positif mengikut penambahbaikan yang mereka capai.

Mesyuarat bersetuju untuk mencapai sasaran 16% semua A, lulus mininum C 70% dan GPS sekurang-kurangnya 2.00. Penetapan sasaran ini telah mengambil kira pencapaian 5 tahun berturut-turut UPSR 2007 hingga 2010 dan menjadikan pencapaian 2007 sebagai 'benchmark'.

Satu sesi perjumpaan khas GB dengan murid-murid tahun 6 juga diadakan untuk menjelaskan hasrat dan harapan guru-guru untuk meningkatkan kecemerlangan UPSR 2011. Murid-murid tahun 6 mesti bersedia untuk membina kejayaan diri sendiri. Ia boleh bermula dengan membina janji diri yang positif. Janji untuk merubah diri menjadi lebih baik. Dari GB SKDB.

Thursday, January 6, 2011

Selamat Tahun Baru 2011

Salam bahagia. Hampir seminggu sekolah telah memulakan P & P pada tahun baru 2011. Belum lewat untuk saya mengucapkan selamat tahun baru 2011. Tahun baru turut membawa keazaman baru, impian yang hendak dicapai dan membina keupayaan baru dalam kerjaya perguruan. Begitu juga kepada para pelajar usaha meningkatkan pencapaian tidak terhenti begitu sahaja tanpa memasang impian baru. Semoga tahun 2011 kita dapat berusaha lebih tekun menongkah halangan dan berupaya membina kejayaan baru untuk sekolah dan diri sendiri. Dari GB SK Durian Burong.
 
Blogger Templates